رویه های ارسال سفارش

در یزد : سفارشاتی که در نیتروکالا ثبت میشود به دو صورت میتواند به دست مشتری برسد :
۱. مشتری میتواند به آدرس فیزیکی نیتروکالا مراجعه کرده و بسته خود را تحویل بگیرد.
۲. تیم نیتروکالا از طریق پست پیشتاز به آدرس مد نظر مشتری ارسال میکند.
سایر شهر های کشور : تمامی سفارشات بعد از ثبت و هماهنگی با سفارش دهنده از طریق پست پیشتاز یا تیپاکس با توجه به درخواست مشتری به آدرس مورد نظر ارسال میشود.
دیگر نقاط جهان : امکان ارسال محصولات نیتروکالا به سایر کشور ها وجود دارد . بعد از ثبت و هماهنگی لازم از طریق ایمیل با سفارش دهنده . محصولات از طریق خدمات پستی ارسال میشود.